Tjulträsk

Tjulträsk

När du ser vyn över Tjulträsket är du i mitten av Vindelfjällens naturreservat. Härifrån tar du dig vidare in i fjällvärlden till fots på någon av de många vandringslederna. Båttaxi över sjöarna till båtlänningen nedanför Servestugan är en sevärd tur och ett bekvämt alternativ till vandringsleden som går på norra stranden och ansluter till Kungsleden vid Servestugan. 

I dalgången mellan Ammarfjället och fjälltopparna söder därom rinner Tjulån som vidgar sig och bildar sjöarna Lill- och Stortjulträsken. Runt sjöarna ligger nybyggen som togs upp under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Det första nybygget i dalen togs upp på 1890-talet. År 1938 fanns här åtta gårdar som alla har haft status som fjällägenheter. Nils-Jonases, Rödingbäck, Rödingvik, Nygård, Matsokudden, Dårraudden och Nuolpen 1 och 2. Flera av nybyggena togs upp på tidigare samevisten och drevs i kombination med renskötsel, jakt och fiske. Bebyggelsen var i många fall särpräglad och i några fall har björktimmer använts. Kring sjöarna finns fortfarande mangårdsbyggnader, ladugårdar, sjöbodar och lador av timmer med torvtak. Längre in i fjället ses övernattningskåtor och slåtterlador. 

På Dårraudden fanns under 1930- och1940-talen en nomadskola – en av kåtorna från denna står kvar. Minnen från forntida fångstkulturer finns också i närheten i form av stenåldersboplatser, fångstgropsystem och stalotomter.

Hitta hit

Från Ammarnäs är det ca 4,5 km med bil. Om du vill vandra finns det flera alternativ. Den nordligaste vandringsleden som i början följer Kungsleden är 9 km. Dessutom finns flera leder på södra sidan Tjulån som är betydligt kortare.

Koordinater: WGS84: 65°57’52”N, 16°2’47”E WGS84 decimal (lat, long): 65.96456, 16.046301 SWEREF99 TM: N:7316357 E:547552