Hållbarhet

Hur vi jobbar med hållbarhet

Det här är en destination med höga kulturvärden och ekologiska värden. Det är viktigt att värna om, liksom att utveckla destinationen på ett hållbart sätt. Vi vill att era barn och barnbarn ska kunna njuta av denna destination på samma sätt som du kan njuta av den. Det här innebär att vi siktar på att bli den ledande ekoturistiska destinationen i Sverige och att vi på lång sikt arbetar för en besöksnäring som är hållbar och ansvarsfull, med metoder som är nationellt och internationellt kända och accepterade.

Hållbarhet och hållbar utveckling kan ses ur många olika perspektiv, såsom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Vi försöker att arbeta med alla dessa perspektiv för ögonen i vårt arbete att stärka destinationen. Kommunen och besöksnäringsföretagen här har länge arbetat med hållbar utveckling och ekoturism – till exempel har kommunen kommit en bra bit på områden som hållbart fiske, förnybar energi och ansvarsfullt jordbruk.

 

Vad är ekoturism?

Både miljöanpassad turism och ekoturism är ansvarsfull turism – ett sätt att ta del av naturen och kulturen utan att nöta på den. Men där den miljöanpassade turismen mest fokuserar på att minimera miljöbelastningar, tar ekoturism ett helhetsgrepp som förutom miljöanpassningar också omfattar platsens utveckling. Det är turism som ska bidra till ortsbefolkningens välbefinnande och den lokala ekonomins utveckling.

 

Hur jobbar företagen med ekoturism?

Den centrala idén i ekoturism innebär att lämna så litet avtryck efter sig som möjligt. Det innebär att aktiviteterna anpassas till resmålets begräsningar. Det innebär också att minimera företagets miljöbelastning och använda ett kretsloppstänkande i sin verksamhet, till exempel att använda sig av miljövänliga transporter, återvinning och att minimera avfallet så långt som det är möjligt. Det finns företag som jobbar med en certifiering, och företag som jobbar utan.

Fem sätt att resa ansvarsfullt

Läs på. Det är lättare att visa hänsyn till den lokala kulturen och sedvänjor om du känner till dem i förhand. Be din guide om lästips!

Gör ett aktivt val. Kontakta ett Naturens Bästa-godkänt företag eller fråga de företag du vill anlita om hur de jobbar med hållbarhetsfrågor.

Be om hjälp. Om du undrar om lokala regler eller rekommendationer kring skyddade områden, hur du ska hantera avfall eller något annat, fråga!

Handla lokalt. När du köper souvenirer, hantverk eller mat lokalt bidrar du till den lokala ekonomin, destinationen och de människor som bor här.

Hyr och låna utrustning. Du kanske tror att det behövs mycket utrustning innan du kommer hit? Tro inte det. Fråga din guide eller ditt boende om möjligheterna att låna eller hyra utrustning.

Naturens Bästa-certifieringen

Naturens Bästa är Svenska Ekoturismföreningens och Visit Swedens gemensamma kvalitetsmärkning för ekoturism. Det togs fram för att säkerställa att besökare får ta del av en högkvalitativ naturupplevelse. Naturens Bästa-certifieringen kräver att arrangörer, för att bli och förbli godkända, kan bocka av ett antal kriterier. Bland dessa finns till exempel att minimera påverkan på miljön, att bidra till bevarandet av natur och kultur, att stärka den lokala ekonomin och att använda miljövänliga metoder i sitt arbete. I praktiken innebär detta att kartlägga och analysera området som man är aktiv i, att handla lokalt och att med ekonomiska bidrag eller praktiskt arbete bidra till projekt för att bevara natur eller kultur.

VX-certifieringen

Västerbotten Experience (VX) är ett sigill som finns på besöksmål runt om i Västerbotten. Det är företag som tillsammans arbetar för mer hållbara natur- och kulturupplevelser i länet. Företagen som erhållit VX-sigillet vill vara förebilder inom miljöhänsyn, klimatsmarta lösningar och lokalt ansvarstagande. Det finns flera företag med VX-certifiering i Sorsele och Ammarnäs. Du kan läsa mer om dessa på Västerbotten Experiences hemsida.