Vindelfjällen

Vindelfjällens naturreservat

Vindelfjällens naturreservat är en oändigt vacker del av Swedish Lapland, och ett av de största sammanhängande skyddade naturområdena som finns i Europa – 560 000 hektar, eller dubbelt så stort som Luxemburg! Det är en bergskedja som en gång skulpterades av inlandsisen och området är unikt för sin naturrikedom – geologin, djurlivet och växtligheten. Naturtyperna varierar mycket inom naturreservatet. Det är också en av de mest tillgängliga fjällområden vi har i Sverige. Några sätt att komma hit är att ta sig via byn Ammarnäs, där också Naturum finns, eller Juktådalen.

Naturreservatet bildades 1974 och dess primära funktion är att skydda rennäringen och den samiska kulturen som finns i området. Det är också till för att skydda den säregna floran och faunan i området. Inom Vindelfjällens naturreservat har forskning bedrivits under väldigt lång tid – sedan 1960-talet – och det finns i dagsläget flera pågående forskningsprojekt, bland annat om den utrotningshotade fjällräven.

Vindelfjällens naturreservat omfattar enorma områden av öppen fjällhed ovan trädgränsen, stora områden täckta av fjällbjörkskog, våtmarker som lockar ovanliga fåglar liksom urskog bestående av tall och gran. Här finns glaciärer liksom snötäckta toppar över 1700 meter över havet, liksom dalar som inte är mer än 600 meter över havet. Av den anledningen varierar klimatet mycket mellan olika delar av naturreservatet. Det är avhängigt bland annat höjd över havet och avstånd till kusten. De olika naturtyperna och klimatzonerna innebär dessutom att många olika djur och växter kan trivas inom naturreservatet. Det finns ett hundratal sjöar i Vindelfjällens naturreservat, varav den största är Överstjuktan, och många oreglerade vattendrag.

Om du vandrar i Vindelfjällens naturreservat kommer du att bekanta dig med en hel mångfald av svensk fjällvärld. Reservatet bjuder till aktiviteter både sommar och vinter, och är tillgängligt genom vandring, cykling, skidåkning, snöskovandring och de skoterleder som finns i området.

 

Flora och fauna

Vindelfjällens djurliv är rikt. Här finns vilda djur som björn, lodjur och järv. Det är också en naturlig boplats för den utrotningshotade fjällräven – faktum är att fjällräven är en symbol för Vindelfjällens naturreservat. Här har du chansen att få beskåda en svävande jaktfalk och andra fåglar som kungs- och havsörn, fjälluggla och den hotade fjällgåsen. Fåglarna som finns här gör området till ett intresse för fågelskådare runt om i Europa, och talar man om djurlivet i stort finns 129 hotade djurarter inom naturreservatet. Det finns flera urskogar i naturreservatet, björk- och tallskog, och flera ovanliga växter – framför allt i det västliga kalkhaltiga området.

Historia

Vindelfjällens naturreservat är inte bara unikt för dess natur och djur, utan också för att det är ett kulturområde. Här finns det många lämningar efter det samiska folket som är tusentals år gamla – till exempel pilhuvuden och härdar. Det finns också små nybyggargårdar som är mellan 100 och 200 år gamla, från de nybyggare som koloniserade fjällområdet och de samer som valde att börja med jordbruk. Att vandra genom naturreservatet innebär också att man går på en historisk vandring som bär vittne om de vedermödor och det arbete som lades ner av nybyggarna. Ett exempel på detta är raningarna som finns i Ammarnäs. ”Den sista vildmarken” är framför allt ett kulturlandskap som finns i orörd natur.

Fjällbyn Ammarnäs, som finns mitt i naturreservatet, har många viktiga historiska riksintressen. Dit hör till exempel Lapplassen, den samiska kyrkbyn. Älvdeltat i Ammarnäs är det enda delta i fjällvärlden där ängsmarkerna – så kallade raningar – ännu hävdas, och har utsetts till en av de viktigaste kulturlandskapen i Sverige.