Tillgänglighetsredogörelse

Sorsele kommun står bakom denna webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur visit.sorsele.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem samt hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från visit.sorsele.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss via formuläret du hittar här: https://www.sorsele.se/kommun-och-politik/om-webbplatsen/tillgaenglighetsredogoerelse

Svarstiden är normalt en svarsdag. Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • Skicka e-post till sorsele.se
 • Ring växeln 0952-140 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagkraven, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hantera dina synpunkter kan du kontakta myndigheten för digital förvaltning och påtala detta.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Det finns element som saknar tydligt tangentbordsfokus.
 • Det förekommer rubriker och texter som saknar rätt formatering.
 • Det förekommer sidor där vissa rubriknivåer hoppats över.
 • Det förekommer bilder som har felaktig beskrivning. Många bilder saknar beskrivning helt.
 • Länktexter kan vara otydliga eller saknas helt.
 • Det saknas syntolkning på filmer.
 • Det saknas textning på filmer.
 • Det förekommer textelement på bilder som kan vara svåra eller otydliga att läsa.
 • Det förekommer rörliga element på sidan.

Åtgärder

Under 2022 har flera åtgärder vidtagits för att förbättra tillgängligheten på Visit Sorsele, bland annat att gå igenom rubriknivåer samt att tagga upp texter. Vi kommer framgent att gå igenom och sätta alternativtexter på bilderna.

Undantag för oskäligt betungande anpassningar

Sorsele kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för Visit Sorsele i sin helhet eftersom det skulle ta oskäligt stora resurser i anspråk att tillgänglighetsanpassa sidan.