Hembygdsområden

I Sorsele kommun finns fyra hembygdsområden som är centrala mötesplatser för såväl medborgare som besökare. En del av hembygdsområdena erbjuder olika lokalbokningar och arrangemang. Gemensamt för dem alla är att de är vackra samlingspunkter med många fina byggnader fulla av historia. 

Sorsele hembygdsgårdsområde

1947 bildades Sorsele Turist- och Hembygdsförening vars främsta syfte var att rädda den kombinerade kvarn- och benstamp som låg vid Kvarnbäcken. Vid Kvarnbäcken skapades så ett hembygdsområde och en byggnad från Gargnäs flyttades dit som hembygdsgård.

Åttkantslogen på området erbjuder från 1 juli ett Hembygdsmuseum med möjlighet att ta del av kommunens historia. Gör en vandring runt den lilla sjön och ta del av olika byggnader och dess historia samtidigt som du kan njuta av en vacker utsikt över Vindelälven.  

Ammarnäs hembygdsgård

Uppfördes 1901 och har fungerat som boningshus, postkontor, skola, frisering, polisstation, telestation, läkarmottagning och möteslokal i olika sammanhang. Den ligger vackert belägen på Hemnäset där Vindelälven och Tjulån möts. Hembygdsgården sköts av Ammarnäs Hembygdsförening och är bygdens museum och en uppskattad mötesplats för byns lokalbefolkning.

Under sommaren kan man köpa kaffe och nygräddade våfflor och Hembygdsföreningens medlemmar guidar och berättar i utställningen av gamla bruksföremål och fotografier. Varje år i juli firar man här Ammarnäs hembygdsdagar med auktion, femkamp samt musikunderhållning. En festlig tillställning dit alla är välkomna. Hembygdsföreningen arrangerar också Pärfestivalen och Hembygdsgårdens dag.

Gargnäs hembygdsgård

Gargnäs hembygdsförening började att 1983 arbetet med att skapa ett hembygdsområde i Gargnäs. Föreningen fick fastigheten Gargnäs 1:16 vid Prästtjärnen av Frits Edvins Froms ättlingar 1985. Frits Edvin From blev ägare av fastigheten 1918 genom en delning av ägor med Nils Johan From. Ladan som fortfarande finns på området byggdes av Nils Johan omkring 1890. Huset på området har tidigare stått på Robert Froms fastighet Gargnäs 1:39 och byggdes av Robert troligen i mitten av 1800-talet. Huset har sedan förvaltats av hembygdsföreningen tills 2007 när föreningen gick samman med intresseföreningen. Intresseföreningen har under 2008-09 byggt en gärdsgård med en portal som ger området en vacker inramning och nu kommer gamla ladan att få ett tidstypiskt tak av näver. Utvecklingen av området fortgår och flera ideella timmar läggs till alla som skapat en miljö som gläder såväl bofasta som besökare.

Du hittar Gargnäs hembygdsförenings hemsida här.

Tväråträsk hembygdsgård

I Hembygdsgården finns en stor samlingslokal med ett rejält kök. På övervåningen finns det ett välutrustat gym som nyttjas flera dagar i veckan av Hembygdsföreningens medlemmar. I källaren finns nyrenoverade duschutrymmen med tillgång till bastu. På Hembygdsområdet finns det dessutom en fotbollsplan, en bagarstuga, en brandbil samt Tväråträsks äldsta kvarvarande hus och en gammal flottarstuga. En mindre lekpark finns också i anslutning.